Jesteś w: Pan Tadeusz

Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Księga I.
Gospodarstwo
1. Powrót Tadeusza Soplicy do rodzinnego domu.
2. Spotkanie nieznajomej dziewczyny w swoim pokoju.
3. Przywitanie Tadeusza przez Wojskiego.
4. Rozmowy młodego gościa ze stryjem i resztą domowników.
5. Wieczerza na zamku.
6. Spóźnienie Telimeny.
7. Nocny spoczynek bo obfitej uczcie.

Księga II.
Zamek
1. Polowanie na zająca.
2. Podziwianie zamku Horeszków przez Hrabiego.
3. Opowieść Gerwazego o ostatnim dziedzicu budowli.
4. Hrabia obserwuje z ukrycia gęsiarkę w ogrodzie.
5. Śniadanie we dworze.

Księga III.
Umizgi
1. Grzybobranie w litewskim lesie.
2. Znudzona Telimena w „Świątyni Dumania”.
3. Rozmowa Sędziego z Telimeną na temat ożenku Tadeusza.
4. Spacer Telimeny, Tadeusza i Hrabiego po lesie.
5. Bicie dzwonu wzywającego na obiad.
6. Powrót z grzybobrania.
7. Przyniesienie wiadomości przez Gajowego - niedźwiedź wyszedł z matecznika.

Księga IV.
Dyplomatyka i łowy
1. Polowanie na niedźwiedzia.
2. Rozmowa Robaka ze szlachtą w karczmie.
3. Zastrzelenie niedźwiedzia przez księdza i uratowanie życia Tadeuszowi i Hrabiemu.
4. Kłótnia Asesora z Rejentem o skórę zwierza.
5. Gra Wojskiego na bawolim rogu.
6. Koniec polowania: jedzenie bigosu, picie wódki.
7. Opowieść Wojskiego o sąsiadach Domeyce i Doweyce.

Księga V.
Kłótnia.
1. Plany Telimeny o uwiedzeniu Tadeusza
2. Powrót myśliwych z polowania.
3. Tadeusz zapoznany z Zosią.
4. Odpoczynek Telimeny w lesie.
5. Epizod z mrówkami.
6. Wieczerza w zamku.
7. Decyzja Podkomorzego o przyznaniu skóry niedźwiedzia Hrabiemu.
8. Nakręcenie zamkowych zegarów kurantowych przez Gerwazego.
9. Kłótnia i bójka na zamku.
10. Gerwazy namawia Hrabiego na zajazd Soplicy.

Księga VI.
Zaścianek
1. Pozew Sędziego przeciwko Hrabiemu.
2. Wyruszenie Protazego z misją doręczenia pisma.
3. Rozmowa Robaka z Sędzią w gabinecie - odradzanie pozwania Hrabiego i namowy na przygotowanie powstania.
4. Spotkanie Robaka i Protazego w pustym folwarku Hrabiego.

Księga VII.
Rada
1. Zaścianek Dobrzyński.
2. Narady szlachty Dobrzyńskiej w sprawie zajazdu.
3. Gerwazy namawia do odebrania Soplicy zamku.
4. Sprzeciw Maćka nad Maćkami.
5. Kłótnia szlachty: jedni za Soplicą, inni przeciw niemu.
6. Przyjazd Hrabiego do zaścianka.
7. Jankiel zaprasza wszystkich do karczmy.

Księga VIII.
Zajazd
1. Wieczór w Soplicowie: goście siedzą przed domem.
2. Pożegnalna rozmowa Robaka z Sędzią.
3. Uprzedzenie o zmowie szlachty, Gerwazego i Hrabiego przeciwko właścicielowi Soplicowa.
4. Informacja Tadeusza o wyzwaniu Hrabiego na pojedynek.
5. Wyznanie uczuć stryjowi o zakochaniu w Zosi.
6. Złość Telimeny na odrzucającego jej miłość Tadeusza.
7. Ucieczka młodzieńca z myślami samobójczymi nad staw.
8. Tadeusz pojmany przez Hrabiego.
9. Kolejni zakładnicy: Soplica z gośćmi w areszcie domowym pod strażą.
10. Przybycie Gerwazego ze szlachtą Dobrzyńską.
11. Szlachta biesiaduje na dziedzińcu zamkowym.

Księga X.
Bitwa
1. Przybycie Moskali do Soplicowa.
2. Uwięzienie całej szlachty i Hrabiego.
3. Oswobodzenie Soplicy i jego gości przez przyjaciół.
4. Soplica chce wykupić szlachtę od Moskali.
5. Przyjazd księdza Robaka.
6. Zaproszenie Moskali na śniadanie i podstępne upicie ich.
7. Tadeusz staje w obronie Telimeny i strzela do Płuty.
8. Szlachta Dobrzyńska i Hrabia uwalniają się spod straży.
9. Bitwa z Moskalami.
10. Robak ratuje życie Gerwazemu i sam zostaje ranny.
11. Szlachta pokonuje Moskali.

Księga X.
Emigracja. Jacek
1. Burza nad Soplicowem.
2. Podkomorzy z sędzią i szlachtą obraduje, jak uchronić ludzi przed zemstą Moskali.
3. Zaręczyny Zosi z Tadeuszem, błogosławieństwo Robaka.
4. Przymusowy wyjazd Tadeusza i szlachty do Księstwa.
5. Spowiedź Robaka przed Gerwazym w obecności Sędziego.
6. Śmierć księdza Robaka, czyli Jacka Soplicy.

Księga XI.
Rok 1812
1. Wiosną na Litwę przybywa Napoleon z polskim wojskiem.
2. Zatrzymanie się generałów w Soplicowie.
strona:   - 1 -  - 2 -   Dowiedz się więcej