Jesteś w: Jądro ciemności

„Jądro ciemności” - gatunek literacki

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Przynależność gatunkowa utworu Conrada „Jądro ciemności” nie jest jednoznaczna. Wielu krytyków określa ten utwór jako nowelę. Jeżeli tak jest, to z pewnością nie będzie to nowela klasyczna.

Nowela jest krótkim utworem literackim pisanym prozą. W klasycznej noweli akcja przebiega w określonym czasie i miejscu, ukazywane wydarzenia mają swoje przyczyny i skutki a narrator jest obiektywny w stosunku do ludzi i zdarzeń. W noweli zazwyczaj unika się epizodów, rozbudowanych opisów przyrody i charakterystyki postaci.

U Conrada w „Jądrze ciemności” historia przedstawiona w formie gawędy dotyczy podróży, w czasie której zdarzają się różne epizody, opisy przyrody mają spore znaczenie, ukazane postacie wymagają chociażby pobieżnej charakterystyki, narrator zaś jest człowiekiem o dokładnie określonej osobowości i sprecyzowanym systemie wartości. Dlatego też często dodaje się informację, że jest to nowela przypominająca zarys powieści.

Są również krytycy utrzymujący, że „Jądro ciemności” jest po prostu powieścią przygodową. Jednak przy całym swoim bogactwie myślowym jest to tekst zbyt skromny, by traktować go jako powieść. Czytelnik po powieści nawet jednowątkowej spodziewa się większego rozbudowania zawartych w niej epizodów.

W tej sytuacji najbezpieczniej jest stwierdzić, że mamy do czynienia z dłuższym opowiadaniem. Opowiadanie nie podlega takim rygorom jak nowela - jego konstrukcja jest luźna i daje możliwość umieszczania w nim opisów oraz refleksji.  Dowiedz się więcej