Jesteś w: Jądro ciemności

Uniwersalizm „Jądra ciemności”

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Utwór Josepha Conrada „Jądro ciemności” dotyczy problemów uniwersalnych. Mówi o kondycji ludzkiej, o jej ciemnych i jasnych stronach, chociaż więcej jest tych ciemnych stron. Autor pomija w nim szczegóły obyczajowe. Swojego bohatera pokazuje w trakcie podróży, która wydaje się nie mieć końca / opowieść o podróży w trakcie podróży /, jakby chciał powiedzieć, że takie jest życie.

Bohater Conrada ma określoną osobowość. Hołduje tradycyjnym wartościom, z którymi nawet nie wypada polemizować. Jest umiarkowanym idealistą trzeźwo patrzącym na świat. Z tego powodu czytelnikowi łatwo zgodzić się z jego opiniami. Jego filozofia życiowa jest praktyczna, ukształtowana przez ciężką pracę marynarza. Jest to filozofia człowieka, który musi walczyć z naturą przy współpracy z innymi ludźmi, dobrze obliczać swoje siły, pogłębiać wiedzę i umiejętności, ponieważ od tego zależy jego przetrwanie. Można to uznać za schemat życia ludzkiego w ogóle.

Należy on do ludzi ostrożnych a przy tym pesymistycznych. Z tego powodu nie lekceważy zła, z którym styka się. Wręcz przeciwnie – próbuje odkryć jego najgłębsze przyczyny. Szuka ich w ludzkiej naturze, ale też upatruje w obowiązujących normach obyczajowych i prawnych. Pokazuje sytuacje skrajne, spowodowane bezprawiem.

Porusza również problem polityki kolonialnej. Jest to problem ciągnący się przez stulecia. Szuka rozwiązania dla tego problemu w idei postępu cywilizacyjnego, w odpowiedzialności moralnej państw wysoko rozwiniętych. Nie wnika przy tym w szczegóły polityki państw europejskich. Problem kolonii jest dla niego zupełnie odrębną sprawą.

Bohater Conrada, Charles Marlow jest męskim wzorcem osobowości człowieka przyzwoitego, rozsądnego i odpowiedzialnego. Unika kłamstwa i jest świetnym obserwatorem. Należy do osób, które mogą spełniać rolę opiniotwórczą. Z tego powodu jego postać pojawia się również w innych utworach Josepha Conrada, który określa w ten sposób rolę pisarza i rolę tworzonej przez niego literatury.  Dowiedz się więcej