Jesteś w: Kordian

Kordian

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim
Kordian - streszczenie krótkie

Utwór rozpoczyna motto z utworu „Lambro” mówiące o roli poezji.
Część Pierwsza Trylogii; Spisek Koronacyjny; Przygotowanie
Ostatniej nocy 1799 roku w Górach Karpackich, w chacie czarnoksiężnika Twardowskiego gromadzą się szatani i czarownice.

Przed początkiem nowego wieku zamierzają „stworzyć ludzi do... wiecejJuliusz Słowacki – notatka szkolna

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu na Wołyniu. Był jedynym synem Eugeniusza Słowackiego – nauczyciela wymowy w liceum, a następnie profesora literatury polskiej na Uniwersytecie Wileńskim – i Salomei z domu Januszewskiej. Po śmierci ojca w 1814 roku ojczymem przyszłego wieszcza został August ... wiecejGeneza „Kordiana”

O założeniach i intencji Słowackiego piszącego „Kordiana” możemy dowiedzieć się z listów do matki, które powstały w latach 1833-1834. Poeta zdawał sobie sprawę, że pisze „wielkie dzieło” Wierzył, iż przyniesie mu ono sławę. Dramat miał być wyrazem jego patriotycznej postawy, odpowiedzią na III cz. &#... wiecejKompozycja „Kordiana”

Dramat Juliusza Słowackiego został podzielony na trzy akty odpowiadające kolejnym etapom życia tytułowego bohatera. Cały utwór skupia się na losie Kordiana. Utwór rozpoczyna motto zaczerpnięte z fragmentu powieści poetyckiej Słowackiego pt. „Lambro”, która powstała w Paryżu po upadku powstania listopadowego. Utwór te... wiecej„Kordian” – interpretacja tytułu

Pełny tytuł dramatu słowackiego brzmi: „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”. Pierwsza jego część to imię głównego bohatera dramatu. Można wywieść je od łacińskiego słowa „cor” oznaczającego serce i rozumieć jako człowieka kierującego się w swym postępowaniu sercem. Dziewiętnasto... wiecejWyjaśnienie imienia Kordian

Imię tytułowego bohatera dramatu „Kordian” było nieprzypadkowe. Podobnie jak w innych romantycznych dramatach było znaczące. Łaciński wyraz „cor”, „cordis” oznacza serce. Imię Kordiana można więc tłumaczyć jako tego, który kieruje się w swoim życiu sercem, „człowieka serca”. Warto ... wiecejCzas i miejsce akcji „Kordiana”

Słowacki zgodnie z zasadą konstrukcji dramatu romantycznego zrywa z klasyczną zasadą zachowania trzech jedności (czasu, miejsca i akcji), dlatego jego dramat rozgrywa się na różnorodnych płaszczyznach i w różnorodnym czasie.

Czas akcji

Część zatytułowana „Przygotowanie” rozgrywa się ... wiecejObraz powstania listopadowego w „Kordianie”

W „Kordianie” Słowacki próbuje dokonać oceny powstania listopadowego – polskiego zrywu narodowego z lat 1830-1831. Dramat miał być polemiką ze stanowiskiem Mickiewicza oraz jego zwolenników wyrażonym w III części „Dziadów”. Opinia autora „Balladyny” oparta była na wielu dyskusjach w środow... wiecejPolemika Słowackiego z Mickiewiczem w „Kordianie”

Z genezy „Kordiana” jednoznacznie wynika, ze utwór miał być polemiką z uznanym wówczas wieszczem. Mickiewicz skrytykował pierwsze tomiki wierszy autora „Anhellego” zarzucając mu pustkę duchową. Ponadto w „Dziadach” części III zamieścił negatywny obraz poplecznika Nowosilcowa Doktora, którego uto... wiecejDojrzewanie tytułowego bohatera „Kordiana”

Jednym z głównych problemów „Kordiana” jest dojrzewanie i przemiana wewnętrzna tytułowego bohatera. Mamy z nią do czynienia niemal przez cały utwór. Kordiana poznajemy w akcie I jako piętnastoletniego młodzieńca, który czuje się bezużyteczny, nie widzi sensu w życiu, targa nim „jaskółczy niepokój”. Posz... wiecej„Kordian” jako dramat romantyczny

Po klęsce powstania listopadowego koncepcja polskich dramatów romantycznych przeszła metamorfozę. Zmieniła się ich tematyka, koncepcja głównego bohatera, ale zmienił się także sposób wyrazu.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że „Kordian” porusza tematykę narodową. Było to związane z klęską polsk... wiecejCharakterystyka Kordiana

Kordian jest jednym z najbardziej charakterystycznych, wzorcowych bohaterów romantycznych. To dynamiczna kreacja literacka, która przez całą właściwą część dramatu przechodzi metamorfozę. Zmienia się jej światopogląd, hierarchia wartości, a także konstrukcja psychologiczna. Przez cały czas rozwijania się utworu bohater dojrzew... wiecej„Przygotowanie” – znaczenie i rola w utworze

Głównym tematem „Przygotowania” jest wyrażenie przez Słowackiego opinii o przyczynach klęski powstania listopadowego. Autor oskarża przywódców zrywu narodowego o konserwatyzm i nieudolność w dowodzeniu.

W „Przygotowaniu” biorą udział: Czarownica, Szatan, Astaroth, Diabły, Gehenna, Mefistofel, C... wiecej„Prolog” – znaczenie i rola w utworze

W „Prologu” Słowacki przedstawia trzy koncepcje poezji i roli poety. Występują tu trzy Osoby Prologu. Wypowiedź Pierwszej Osoby Prologu możemy utożsamiać z poglądami Adama Mickiewicza. Reprezentuje on poezję, która ma usypiać naród („Boże! zeszlij na lód twój wyniszczony bojem, / Sen cichy, sen przespany, z poci... wiecejMonolog Kordiana na szczycie Mont Blanc

Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc stanowi moment kulminacyjny całego dramatu. Nawiązuje do sceny z poematu dramatycznego Byrona „Manfred”, a także „Wielkiej Improwizacji” z III cz. „Dziadów” Mickiewicza. Podczas wygłaszania monologu w bohaterze dokonuje się wówczas wewnętrzna przemiana, będąca... wiecejTragizm „Kordiana”

Kordian to typowy przedstawiciel swojego pokolenia urodzonego w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku. W pierwszej scenie ma lat piętnaście, a w ostatniej około dwudziestu. Młody wiek, a także specyficzna psychika i dokonywane wybory decydują o losach bohatera. Wpływa na nie również czas historyczny – kryzys dawnych wartości zapo... wiecejZnaczenie „Kordiana”

Jak uważa Józef Spytkowski: „Poprzez doskonale wycieniowany wizerunek Kordiana ukazywał poeta charakter pokolenia, rozgrzeszając i siebie za uchylenie się od udziału czynnego w powstaniu. Równocześnie jednak autor »Kordiana« zaznaczył własną, odrębną postawę poetycką na tle poezji emigracyjnej: swój zmysł rewizy... wiecej„Kordian” – kreacja głównego bohatera

Wyjątkowa jest także kreacja głównego bohatera. Kordian, podobnie jak inni romantyczni bohaterowie, to jednostka wybitna, która mierzy się ze światem, przeznaczeniem swego narodu, ale i samym sobą. Główny bohater dramatu Słowackiego to indywidualista, wyrastający ponad innych. Czuje się wyobcowany, niezrozumiany, a przez to samotny... wiecejOcena powstania listopadowego w „Kordianie” Słowackiego

W okresie popowstaniowym w prasie emigracyjnej ukazały się wspomnienia dotyczące zawiązania w Polsce spisku koronacyjnego. Relacje te stały się kanwą „Kordiana”, jednak poeta za pierwszoplanowy temat swego dzieła przyjął przeżywaną głęboko przez naród klęskę powstania listopadowego. Dokonał oceny i analizy polskie... wiecejRola poezji i poety w „Kordianie”

Jednym z istotnych problemów, jakie porusza Juliusz Słowacki w „Kordianie” jest rola poezji i poetów w dobie romantyzmu i tragicznym momencie polskiej historii. Przede wszystkim, co zaznaczył w autorskim wstępie, przeciwstawiał się poetom, którzy ukazywali mesjanistyczną wizję dziejów Polski, wierząc, że cierpienie i of... wiecejKordian - motywy literackie

Motyw rewolucji w „Kordianie”
Tytułowy bohater „Kordiana” słowackiego wyznaje republikańskie poglądy, wyraźnie sprzeciwiając się ideom monarchistycznym. Stawia go to po stronie radykalnych ugrupowań emigracyjnych. Poglądy wyrażone w utworze są nasycone wręcz nienawiścią do monarchii i mają rewolucyjny wydźwięk. wiecejMotyw Warszawy w „Kordianie”

Nie ulega wątpliwości, że głównym miejscem wydarzeń, które możemy obserwować w „Kordianie” jest Warszawa. Obraz stolicy jest autentyczny, czego potwierdzeniem mogą być ówczesne zapiski prasowe, publicystyczne, kronikarskie czy pamiętnikarskie. Z zachowaniem realizmu Słowacki oddał wrażenia z obrzędu koronacyjnego i ... wiecejPolski dramat romantyczny na przykładzie „Kordiana”

Dramat epoki romantyzmu chętnie sięgał do historii i to zarówno tej odległej, jak i bliższej. Często jednak dawne dzieje stanowiły jedynie maskę, pod którą kryły się problemy współczesności. Polski dramat podejmował często tematy chronologicznie niemal współczesne (choć odnosił się do nich z dystansem). Ukazywane wydarzen... wiecejTło historyczne w „Kordianie”

Mimo iż „Kordian” zawiera ocenę powstania listopadowego i analizę przyczyn jego klęski nie opowiada bezpośrednio o losach niepodległościowego zrywu. Akt III – „Spisek koronacyjny” odwołuje się jednak do rzeczywistych wydarzeń historycznych, czyli koronacji cara Mikołaja I na króla Polski w maju 1829 rok... wiecejPostaci historyczne w „Kordianie”

Grzegorz Józef Chłopicki - uczestnik powstania kościuszkowskiego, żołnierz legionów polskich, uczestnik wojen napoleońskich, podczas których w 1812 roku został ciężko ranny. Od 1814 roku dowódca pierwszej dywizji piechoty polskiej, podał się do dymisji wskutek zatargu z księciem Konstantym. Po wybuchu powstania niechętnie... wiecejSpisek koronacyjny w „Kordianie”

W scenie spiskowej ukazuje Juliusz Słowacki różne postawy Polaków wobec planu radykalnej walki z carem i próby odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo iż ukazane postaci przynależą do jednej organizacji spiskowej wobec radykalnych działań mają odmienne poglądy. Dotyczy to przede wszystkim zamachu na Cara.

Autor ... wiecejMotyw dojrzewania w „Kordianie”

Jednym z głównych motywów, który możemy obserwować w dramacie „Kordian” jest motyw dojrzewania. Tytułowego bohatera poznajemy jako piętnastoletniego chłopca. Przepełniony jest młodzieńczymi wahaniami, targa nim „jaskółczy niepokój”. Pragnie dokonać wielkich czynów, jednak jest do tego niezdolny. Czuje si... wiecejMotyw patriotyzmu w „Kordianie”

„Kordian” Słowackiego powstał między innymi jako głos w dyskusji nad powstaniem listopadowym i przyczyną jego klęski. Odnosił się do aktualnej sytuacji politycznej, wspominał o postawach patriotów, którzy gotowi byli poświęcić się w imię wolności ojczyzny.

Motyw patriotyzmu możemy odnaleźć już w opo... wiecejObraz Europy w „Kordianie” Słowackiego

Obok polskich problemów i sytuacji dziejowej po upadku powstania listopadowego Słowacki charakteryzuje także inne kraje europejskie. Obraz Starego Kontynentu ukazuje akt II dramatu, w którym główny bohater odbywa w 1828 roku wędrówkę po Anglii, Włoszech i Szwajcarii.

Przede wszystkim tytułowy bohater dramatu zauważa, �... wiecejOcena polskiego społeczeństwa w „Kordianie”

Słowacki w „Kordianie” scharakteryzował polskie społeczeństwo, nie dając jednak jednoznacznej oceny. Miażdżąca krytyka dotyczy przede wszystkim cywilnych i militarnych przywódców powstania. Takie postaci, jak Chłopicki, Krukowiecki, Skrzynecki czy Lelewel nie nadają się do przewodzenia polskiemu zrywowi. Są nieudolni, ... wiecejDzieje Kordiana

Kordian to tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego wydanego na emigracji w 1833 roku. Jest on przedstawicielem pokolenia urodzonego już pod zaborami w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku.

Kordiana poznajemy jako piętnastolatka. Cierpi on na charakterystyczny dla epoki „jaskółczy niepokój”. Czuje się bier... wiecejPozostali bohaterowie „Kordiana”

Grzegorz – sługa Kordiana, który od młodzieńczych lat zastępuje mu ojca. Opowiada chłopakowi historie związane ze swoją przeszłością i walką za ojczyznę. Żegna młodego konspiratora, gdy ten zostaje skazany na karę śmierci.

Laura – starsza od Kordiana piękna kobieta. Młodzieniec darzył ją wielkim ucz... wiecejKordian jako bohater romantyczny

Juliusz Słowacki kreując postać Kordiana z jednej strony odwoływał się do koncepcji i cech bohatera romantycznego, z drugiej zaproponował własną wizję dojrzewania i decyzji swej ponadprzeciętnej postaci.

Kordian to przedstawiciel swoich czasów,. Urodził się na początku XIX wieku już w zniewolonej Polsce. Należy do ... wiecejMotyw wędrówki w „Kordianie”

Motyw tułacza, pielgrzyma w literaturze romantycznej wiąże się z postacią głównego bohatera dramatu „Kordian” Juliusza Słowackiego, dla którego wędrówka staje się momentem inicjacji w dorosłe życie, konfrontacją wyobrażeń o świecie z rzeczywistością. Bohater dzięki podróży przechodzi ewolucję wewnętrzną. Cz... wiecej„Polska Winkelriedem narodów!” – wyjaśnienie cytatu z „Kordiana”

W słowach „Polska Winkelriedem narodów!” Słowacki nawiązuje do legendarnego czternastowiecznego rycerza szwajcarskiego – Arnolda Winkelrieda – który walcząc przeciwko Austriakom podczas bitwy pod Sempach przyjął na siebie ciosy włóczni wroga. Zginął, jednak dzięki jego wyczynowi Szwajcarzy zwyciężyli bitw�... wiecej„Kordian” - plan wydarzeń

1. Obrzędy diabłów i czarownic w chacie Twardowskiego.
2. Koncepcje poezji i rola potów w egzystencji narodu.
3. Rozterki piętnastoletniego Kordiana.
4. Trzy opowieści starego Grzegorza.
5. Nieszczęśliwa miłość do Laury.

6. Samobójcza próba Kordiana.
7. Podróż Kordiana po Europie.wiecejZnaczenie bajki „O Janku, co psom szył buty”

Bajka „O Janku, co psom szył buty” występuje często niezależnie od całego utworu, jako wiersz skierowany do dzieci. Jego bohaterem jest Janek – młody chłopak pochodzący z ludu. Początkowo młody chłopak nie garnie się do nauki, woli hulać ze starszymi. Nauczyciel wyrzuca go ze szkoły. Za namową plebana matka odda... wiecejInterpretacja opowieści Grzegorza

Pierwsza historia sługi Kordiana – Grzegorza – to bajka „O Janku, co psom szył buty”. Jej bohaterem jest młodzieniec pochodzący z ludu – Janek. Za młodu to hulaka i utracjusz, jednak doświadczenie uczy go, że dzięki uczciwej pracy może się wzbogacić i osiągnąć wysokie stanowiska. Bajka ma przede wszys... wiecejNajważniejsze cytaty w „Kordianie”

Słowa Napoleona
• Ze szczytu piramidy – co znaczy: z dzwonnicy,
Ze szczytu tych piramid sto wieków was widzi.

• Idę wśród ludzi jak przez las jesienny…

• Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści,
Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści.
wiecej„Kordian” bibliografia

1. Bizan M., Hertz P., „Posłowie do »Kordian«”, w: Juliusz Słowacki „Kordian”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977 [brak ISBN], s. 137-244.
2. Inglot M., „Myśl historyczna w »Kordianie«”, Wrocław 1973, [brak ISBN]
3. Kowalczykowa A., Słowacki, PWN, Warszawa 1994... wiecej