Jesteś w: Jądro ciemności

Jądro ciemności - wszystko, co musisz wiedzieć o lekturze

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim
„Jądro ciemności” - Czy zbrodnia i szaleństwo są związane z wyborem warunków zewnętrznych czy stałym elementem ludzkiej natury? Odpowiedz na pytanie analizując postawę Kurtza – rozprawka

Bohater utworu Conrada „Jądro ciemności” Charles Marlow informacje o najlepszym agencie Belgijskiej Spółki do Handlu z Górnym Kongiem zbiera stopniowo. Jest to dla niego postać intrygująca. Ciągle słyszy o jego wyjątkowości, talentach i wysokich dochodach. Na koniec, docierając do stacji Kurtza w głębi dżungli przekon... wiecejUniwersalizm „Jądra ciemności”

Utwór Josepha Conrada „Jądro ciemności” dotyczy problemów uniwersalnych. Mówi o kondycji ludzkiej, o jej ciemnych i jasnych stronach, chociaż więcej jest tych ciemnych stron. Autor pomija w nim szczegóły obyczajowe. Swojego bohatera pokazuje w trakcie podróży, która wydaje się nie mieć końca / opowieść o podróży w... wiecejCo to jest „Jądro ciemności”?

Tytuł, jaki Conrad nadał swojemu utworowi, „Jądro ciemności” ma znaczenie symboliczne. Odnosi się do wielu problemów, przez niego poruszonych. Ciemność pisarz utożsamia ze złem, z niebezpieczeństwem, z ryzykiem., z zapóźnieniem cywilizacyjnym, z nieokiełznaną naturą.

Najogólniej mówiąc, odnosi to do ... wiecejOdpowiedzialność moralna w „Jądrze ciemności”

Utwór Josepha Conrada „Jądro ciemności” oprócz innych problemów, podejmuje również problem odpowiedzialności moralnej. Jego bohater, Charles Marlow ma określoną osobowość, przez pryzmat której postrzega otaczający go świat. Zasady, jakimi kieruje się w życiu dobrze mieszczą się w ogólnie przyjętych zasadach.
wiecej„Jądro ciemności” - opis podróży Charliego Marlowa

Bohater utworu Conrada „Jądro ciemności” wyrusza w swoją podróż do Afryki z Marsylii. Zanim jednak to nastąpi musi załatwić szereg formalności. Jeździ więc kilkakrotnie z Londynu, gdzie mieszka, do Brukseli. W Brukseli działa Belgijska Spółka do Handlu z Górnym Kongiem, w której Marlow stara się dostać pracę jako ... wiecej„Jądro ciemności” jako powieść o ludzkich żądzach

Joseph Conrad w „Jądrze ciemności” ukazuje człowieka jako istotę podlegającą różnego rodzaju żądzom, które tkwią gdzieś w głębi jego natury. W cywilizowanym świecie są to sprawy ukrywane, osłonięte tajemnicą. Ujawnianie ich nie przynosi nikomu zaszczytu. Jego bohater, Charles Marlow określa mianem pobielanego gr... wiecejMotyw podróży w „Jądrze ciemności”

Motyw podróży nieodłącznie wiąże się z twórczością beletrystyczną Josepha Conrada. Jego doświadczenie związane z pracą marynarza dostarczyło mu sporo materiału do pracy powieściopisarskiej. Tak też jest w „Jądrze ciemności”. Charles Marlow, który został głównym bohaterem utworu, zawsze pracował jako marynarz... wiecejWielogłosowość powieści „Jądro ciemności”

Wielogłosowość czy też współbrzmienie najczęściej kojarzy się z muzyką. Określane jest to jako polifonia. W stosunku do literatury pierwszy raz użył takiego terminu rosyjski teoretyk i badacz Michał Bachtin. Powieścią polifoniczną nazwał on dzieło Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”.

Wielogłosow... wiecejSymbolizm w „Jądrze ciemności”

Symbolizm zrodził się na gruncie literatury francuskiej a następnie, w XIX wieku rozpowszechnił się w całej Europie. Polegał on na określaniu istoty różnych rzeczy przy pomocy symboli i alegorii.

U Conrada symbolika pojawia się już w tytule utworu, na który składają się dwa słowa: jądro i ciemność. Ciemność d... wiecej„Jądro ciemności” jako utwór egzystencjalny

W tym niewielkim objętościowo utworze, jakim jest „Jądro ciemności” Joseph Conrad poruszył tak wiele problemów, że można go nazwać utworem o ludzkiej egzystencji. Związane jest to, przede wszystkim z rozważaniami na temat natury człowieka. Pisarz ukazuje ją na tle dwóch światów – cywilizowanego i zapóź... wiecejWymiar etyczny „Jądra ciemności”

Joseph Conrad w swoim utworze „Jądro ciemności” opisuje sytuację we współczesnej mu Afryce kolonizowanej przez Europejczyków. W tym czasie znajdują się tam kolonie francuskie i portugalskie. Jego bohater, Charles Marlow dostaje się do Środkowego Konga, należącego do belgijskiego króla Leopolda II.

Marlow je... wiecej„Jądro ciemności” - znaczenie tytułu

Tytuł utworu Conrada „Jądro ciemności” ma znaczenie symboliczne. O Afryce często mówi się: czarny ląd. Opowiadanie Charlesa Marlowa, bohatera utworu Conrada o tym właśnie traktuje – o Afryce i jej czarnych mieszkańcach. Można więc sobie wyobrazić, że jądrem ciemności autor nazywa środek tego kontynentu, samo w... wiecejPrzyczyny upadku Kurtza

W utworze Conrada „Jądro ciemności” agent Kurtz jest dla wszystkich intrygującą postacią. Mówi się o nim jako o człowieku wybitnym i niepospolitym. Cieszy się tą sławą ze względu na bardzo wysokie dochody z pozyskiwania kości słoniowej. Uważany jest za najlepszego agenta handlowego. Wszyscy jednak podkreślają jego ... wiecejRefleksja o naturze człowieka w „Jądrze ciemności”

Conrad – Korzeniowski o naturze ludzkiej miał wyrazić się w następujący sposób: „Najbardziej egzotyczną dżunglą na świecie jest psychika ludzka”.

Podróż do Afryki dała mu możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu Europejczyków w oderwaniu od swojej cywilizacji i w konfrontacji z ludnością... wiecejJęzyk „Jądra ciemności”

Conrad – Korzeniowski pisywał swoje utwory w języku angielskim. W „Jądrze ciemności” wprowadzając podwójną narrację usunął na dalszy plan narrację odautorską i pozwolił swobodnie wypowiadać się głównemu Bohaterowi, Charlesowi Marlowowi. Jego język ma być zbliżony do języka mówionego. Uzasadnia to sytuacja... wiecejNarracja w „Jądrze ciemności”

Utwór Conrada – Korzeniowskiego „Jądro ciemności” został napisany po angielsku. Narracja jest podstawowym elementem kompozycji utworu – wiele zależy od sposobu jej prowadzenia.

Conrad w swoim utworze wprowadził dwóch narratorów. Historię o podróży do Afryki opowiada przyjaciołom Charles Marlow. ... wiecejKompozycja „Jądra ciemności”

Utwór Conrada „Jądro ciemności” ma kompozycję szkatułkową – jedna historia zawarta jest w innej historii. Opowiadanie Charlesa Marlowa wpisane jest w tradycyjną narrację odautorską.

Narracja odautorska opowiada o tym, jak Charles Marlow, który wybrał się z przyjaciółmi w rejs po Tamizie czekaj... wiecejOcena cywilizacji w „Jądrze ciemności”

Utwór Conrada – Korzeniowskiego „Jądro ciemności” napisany został na podstawie własnych doświadczeń pisarza z podróży do Afryki, która miała miejsce w roku 1890. Jego główny bohater Charles Marlow zatrudnia się w Belgijskiej Spółce do Handlu z Górnym Kongiem jako kapitan parowca. Ma on kursować po rzece z tow... wiecejPsychologia w „Jądrze ciemności”

Psychika ludzka jest jednym z problemów, które interesowały Conrada - Korzeniowskiego. W „Jądrze ciemności” przedstawia on rzeczywistość widzianą oczami głównego bohatera a zarazem narratora Charlesa Marlowa. Ten bohater ma własną osobowość, przez pryzmat której postrzega otaczający go świat. Jego osobowość ukszta... wiecejPrzyczyny przejścia Kurtza na stronę zła

Kurtz był inteligentnym i utalentowanym człowiekiem. Miał szerokie zainteresowania, był przedsiębiorczy. Brak pieniędzy spowodował, że postanowił wyjechać do Afryki i zatrudnić się w Belgijskiej Spółce do Handlu z Górnym Kongiem jako jej agent. Przy tej okazji miał sporządzić dla pewnej placówki raport na temat obyczajów dzi... wiecejSłabość jednostki ludzkiej na przykładzie „Jądra ciemności”

Bohater utworu Conrada „Jądro ciemności” Charles Marlow jest z zawodu marynarzem. Wykonując ciężką pracę na morzu nabył doświadczenia i wie, że natura potrafi być niebezpieczna. Człowiek jest wobec niej zbyt słaby - musi zachować ostrożność. Z tego powodu Marlow daleki jest od podziwiania pięknych lub egzotycznych ... wiecejIdea postępu cywilizacji w „Jądrze ciemności”

Idea postępu cywilizacyjnego pojawiła się w okresie oświecenia. Wiara w postęp, w przechodzenie od niższego do wyższego etapu była podstawową zasadą światopoglądową encyklopedystów francuskich, myślicieli oświecenia oraz pozytywistów XIX-wiecznych. Nic więc dziwnego, że w XIX wieku zaczęto przyglądać się pod tym kątem ko... wiecej„Jądro ciemności” - gatunek literacki

Przynależność gatunkowa utworu Conrada „Jądro ciemności” nie jest jednoznaczna. Wielu krytyków określa ten utwór jako nowelę. Jeżeli tak jest, to z pewnością nie będzie to nowela klasyczna.

Nowela jest krótkim utworem literackim pisanym prozą. W klasycznej noweli akcja przebiega w określonym czasie i mie... wiecejCharakterystyka bohaterów „Jądra ciemności”

Charles Marlow – narrator opowiadania uważany za alter ego pisarza. Z zawodu marynarz o wyglądzie ascety. Człowiek hołdujący tradycyjnym wartościom, takim jak odwaga, uczciwość, pracowitość, odpowiedzialność, przezorność. Zatrudnia się jako kapitan parowca należącego do Belgijskiej Spółki do Handlu z Górnym Kong... wiecejObraz Afryki w „Jądrze ciemności”

Bohater utworu Conrada zatytułowanego „Jądro ciemności” jest zawodowym marynarzem, przyzwyczajonym do zmagania się z żywiołem. Jego stosunek wobec natury jest daleki od upajania się pięknymi czy egzotycznymi widokami. Rozumie on, że natura potrafi być groźna i dlatego należy wobec niej zachowywać ostrożność.
wiecejPrzyczyny przejścia Kurtza na stronę zła

Na podstawie informacji, które czytelnik stopniowo uzyskuje o Kurtzu, bohaterze „Jądra ciemności”, można wyrobić sobie bardzo dobrą opinię o tym człowieku. Końcowa scena opowiadania, gdy Marlow rozmawia z narzeczoną zmarłego Kurtza opinię tę podtrzymuje. Był to utalentowany pod różnymi względami człowiek / świetn... wiecejProblematyka „Jądra ciemności”

Utwór Conrada – Korzeniowskiego „Jądro ciemności” jest nowelą przypominającą zarys powieści.

Ten niezbyt obszerny tekst odznacza się niezwykłym bogactwem myślowym. W historii opowiadającej o podróży do Afryki autor poruszył tak znaczną ilość problemów, że jego utwór stał się opowieścią o... wiecejImperializm w „Jądrze ciemności”

Imperializm jest to określenie polityki państw o statusie lub aspiracjach mocarstwowych. Polityka ta zmierza do rozszerzenia wpływów gospodarczych, politycznych i kulturalnych na obszary do tych państw nienależące. Wpisany jest w nią również kolonializm. Pierwsze teorie na temat imperializmu powstały pod koniec XIX wieku. Wed�... wiecej„Jądro ciemności” - najważniejsze cytaty

1. „Wielkie cierpienie może przerodzić się w okrucieństwo lecz najczęściej przybiera formę apatii”.

2. O kolonializmie w Afryce: „Zagarniali, co mogli ze zwykłej chciwości. Była to po prostu kradzież z włamaniem, masowe morderstwo na wielką skalę, a ludzie rzucali się w to na oślep – j... wiecejObraz tubylców w „Jądrze ciemności”

Charles Marlow, bohater „Jądra ciemności” styka się po raz pierwszy z czarnoskórymi mieszkańcami Afryki na pierwszej stacji spółki handlowej, która zatrudniła go w charakterze kapitana statku. Są to Murzyni zatrudnieni do pracy przy budowie kolei. Wykonują niewolniczą pracę pod nadzorem człowieka ze strzelbą. W oczy r... wiecejMotyw władzy w „Jądrze ciemności”

Mówiąc o motywie władzy w noweli Conrada „Jądro ciemności” najprościej jest odwołać się do postaci agenta Kurtza oraz metod i efektów jego działania. Krwawe rządy tego człowieka na terenie, który oficjalnie jest jedynie obszarem funkcjonowania spółki handlowej mówią same za siebie. Kurtz wykorzystując wszystkie s... wiecejPlan wydarzeń „Jądra ciemności”

1. Przyjaciele, którzy wybrali się w rejs po Tamizie, czekając na przypływ słuchają historii Charlesa Marlowa o jego dawniejszej podróży do Afryki.
2. Historia zaczyna się od przygotowań do wyprawy / protekcja ciotki w staraniach o posadę kapitana, załatwienie formalności, rutynowe badania lekarskie i kurtuazyjna wizyta u cio... wiecejPortret tyrana w „Jądrze ciemności”

Opisując w swojej noweli postać Kurtza Conrad stopniowo tworzy wizerunek tyrana. Gdy jego bohater będący zarazem narratorem pierwszy raz słyszy o Kurtzu, dowiaduje się tylko tyle, że jest to człowiek ważny i niepospolity. Zainteresowany tą osobą, próbuje zdobyć więcej informacji na jego temat. Od kolejnych rozmówców słyszy o r�... wiecejRola kobiet w „Jądrze ciemności”

Charles Marlow, bohater noweli Conrada „Jądro ciemności” ma wobec kobiet stosunek szczególny. Widzi je na sposób tradycyjny, zgodny z dziewiętnastowiecznym wizerunkiem kobiety. Są to istoty żyjące we własnym wyidealizowanym świecie, który nie przystaje do świata prawdziwego. Ich wyobrażenia o rzeczywistości pochodzą z... wiecejKolonializm w „Jądrze ciemności”

Bohater noweli Conrada – Korzeniowskiego zatytułowanej „Jądro ciemności” jest doskonałym obserwatorem i człowiekiem trzeźwo myślącym. Już od samego początku swojej wyprawy widzi na czym polega europejska kolonizacja w Afryce: „Zagarniali, co mogli ze zwykłej chciwości. Była to po prostu kradzież z włamanie... wiecej„Jądro ciemności” - Marlow – charakterystyka

Charlie Marlow jest głównym bohaterem noweli Conrada noszącej tytuł „Jądro ciemności”. Poznajemy go jako podstarzałego marynarzem o wyglądzie ascety, który wybiera się właśnie z przyjaciółmi w rejs po Tamizie. Jest to człowiek z upodobaniem uprawiający gawędziarstwo, dzięki czemu poznajemy historię ... wiecej„Jądro ciemności” - Kurtz – charakterystyka

Postać Kurtza intryguje narratora od momentu, gdy usłyszał o nim pierwszy raz. Stopniowo zdobywa na jego temat informacje. Każdy z rozmówców podkreśla jakąś szczególną cechę tego człowieka. Wszyscy nie mają wątpliwości co do tego, że jest to jednostka wybitna, niepospolita i szczególnie uzdolniona. Jedni widzą w nim wybitnego... wiecej„Jądro ciemności” - czas i miejsce akcji

Nowela Conrada nosząca tytuł „Jądro ciemności” została napisana na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji pisarza związanych z jego podróżą do Afryki. Rozpoczął ją w 1890 roku w Bordeaux. Zatrudniony został jednak w Brukseli przez Belgijską Spółkę Akcyjną do Handlu z Górnym Kongiem. Podróż trwała do cze... wiecej„Jądro ciemności” - tło historyczne

W 1890 roku Conrad – Korzeniowski w charakterze kapitana statku należącego do Belgijskiej Spółki Akcyjnej do Handlu z Górnym Kongiem wyruszył z Marsylii w podróż do Afryki. To, co zdarzyło się w czasie tej podróży znalazło swoje potwierdzenie literackie w postaci noweli „Jądro ciemności”.

W tamtym ... wiecejJoseph Conrad – notatka szkolna

Joseph Conrad – właściwe nazwisko Józef Teodor Konrad Korzeniewski. Urodził się w 1857 roku w Berdyczowie. Pochodził z rodziny szlacheckiej / herbu Nałęcz /. Jego ojciec Apollon Korzeniowski był pisarzem i znanym działaczem niepodległościowym.

Po Powstaniu Listopadowym rodzina Korzeniowskich straciła ziemię. W ... wiecejGeneza „Jądra ciemności” - okoliczności powstania utworu

„Jądro ciemności” jest opowiadaniem czy raczej nowelą, która powstała w roku 1899. Pierwsza publikacja ukazała się w czasopiśmie Blackwood `s Magazine. Była drukowana w trzech odcinkach.

Jako wydanie książkowe „Jądro ciemności” ukazało się w 1902 roku.

Utwór powstał na podstawie... wiecej„Jądro ciemności” - streszczenie

Pięciu mężczyzn wyrusza w rejs po Tamizie. Wypływają na statku „Nellie” z okolic Gravesend. Gdy czekają na odpływ, jeden z nich, Charlie Marlow zaczyna snuć opowieść o swojej wyprawie w głąb Afryki. W tej historii jest jeszcze jeden narrator, o którym nic nie wiadomo.

Dowiadujemy się, że Marlowa od dzieci... wiecej