2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Głównym tematem „Syzyfowych prac” jest obraz życia młodzieży polskiej w II połowie XIX wieku w Królestwie Kongresowym. Żeromski przedstawił szeroko i wielopłaszczyznowo zmaganie młodych z postępującą rusyfikacją.

Główni bohaterzy powieści – Marcin Borowicz, Andrzej Radek, Bernard Zygier i Anna Stogowska to uczniowie szkół gimnazjalnych w Klerykowie. Dzięki poznaniu ich biografii otrzymujemy obraz całej ówczesnej młodzieży. Autor wspomina, że część szlacheckich potomków mogła liczyć na naukę we własnym domu – wynajmowano wówczas prywatnych guwernerów. Pozostali, jeśli chcieli zdobywać wiedzę, musieli uczyć się w państwowych szkołach podległych zakrojonej na szeroką skalę rusyfikacji. W szkole panowała dyscyplina – nie można było mówić po polsku, językiem wykładowym był rosyjski. Nieposłusznych karano chłostą, karcerem lub wydalano ze szkoły. Nauka nie była inspirująca, ani zajmująca. Uczniowie często się nudzili (np. na lekcjach języka polskiego). Główną metodą nauki było „wkuwanie” materiału na pamięć, co zabijało w młodych ludziach kreatywność.


Po szkole gimnazjaliści wracali na swoje stancje. Tam odrabiali lekcję. Często na jednej stancji mieszkało ich kilku. Jednak nie mogli czuć się bezpieczni – inspektorzy szkolni rewidowali stancję zarówno w dzień, jak i w nocy, przeszukując nawet sienniki. Literaturę w języku polskim rewidowano. Później wprowadzono na stancjach tzw. „starszych”, którzy mieli zapisywać godziny każdego wyjścia i przyjścia młodych lokatorów. Pod koniec powieści mamy zapowiedź likwidacji stancji prowadzonej np. przez katolików i tworzenie specjalnych internatów, gdzie jeszcze silniej można było kontrolować podopiecznych. Najbardziej „nieprawomyślni” uczniowie, jak Bernard Zygier, pilnowani byli przez całą dobę.

Wytchnieniem dla młodych był okres wakacji, kiedy powracali do rodzinnych domów. zajmowali się pomocą swej rodzinie, ale mieli czasem czas, jak Marcin Borowicz, na wędrówki ze strzelbą, budowę altany, gdzie mogli czuć się bezpiecznie. Także w trakcie roku szkolnego po zajęciach szkolnych oddawali się różnym zabawom. Niektóre nie należały do najbezpieczniejszych, jak na przykład strzelanie z pistoletu (Marcin i jego koledzy ze stancji u „starej Przepiórzycy”). Jeśli chcieli pójść do teatru, musieli wybierać jedynie sztuki rosyjskie. Niektórzy z gimnazjalistów, jak Radek, by się utrzymać musieli udzielać korepetycji, przez co niewiele mieli czasu na własną naukę.




Młodzież różnie spędzała wolny czas. Część, jak „wolnopróżniacy”, synowie bogatych mieszczan, oddawali się rozrywkom – hazardowi, piciu alkoholu, spotykali się z lokalnymi aktorkami. Inni oddawali się samokształceniu – w oficjalnych kołach zgłębiali literaturę rosyjską. Patriotyczna młodzież spotykała się w tajemnicy, by czytać i dyskutować o polskiej literaturze, a także rzeczywistej historii Polski. Chociaż okres zaborów nie sprzyjał pełnemu rozwojowi intelektualnemu młodych, potrafili jednak oddawać się swoim pasjom, często wbrew intencjom rusyfikatorów.



  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie