2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Artyzm „Syzyfowych prac”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Krytyk – Włodzimierz Jampolski – uważał, że „Syzyfowe prace”, to „powieść ogromnej wartości, powieść-dokument i dzieło sztuki, przy czym obie te wartości przenikają się w sposób nierozerwalny”. W zdaniu tym podkreślona została zarówno wartość dokumentalna – zapisanie dziejów rusyfikacji szkolnej młodzieży polskiej i prób oporu przed nią – jak i artystyczna. Żeromski utrwalił przeżycia i uczucia młodych Polaków, którzy uczyli się w niełatwych czasach zaboru rosyjskiego.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim kompozycja utworu. Jest ona podporządkowana naczelnemu tematowi i idei utworu. Cała fabuła opisuje rusyfikację polskiego szkolnictwa. Losy poszczególnych bohaterów niosą jednoznaczne przesłanie, że rusyfikacja to „syzyfowa praca” i nie uda się zruszczyć polskiej młodzieży. Kolejne rozdziały opisują etapy edukacji szkolnej Marcina Borowicza. Wprowadzenie pozornie dowolnych scen wzmacnia przekaz utworu i wpływa na wielopłaszczyznowość ujęcia poruszanych problemów. Żeromski w celu uwypuklenia przesłania operuje także kontrastem.


Kreacja poszczególnych postaci także świadczy o mistrzostwie Żeromskiego. Są one na wskroś autentyczne łącznie z przeżyciami wewnętrznymi i uczuciami, zgodne z prawdą, jaką niesie doświadczenie. Poszczególne losy z perspektywy dają panoramiczny obraz młodzieży polskiej II połowy XX wieku. Bohaterem zbiorowym „Syzyfowych prac” jest przeciwstawiająca się rusyfikacji młodzież polska. Główni bohaterowie charakteryzowani są szkicowo, w kolejnych rozdziałach poznajemy ich w nowych sytuacjach, a ich zachowania wpływają na całokształt wizerunku. Są to zdecydowanie postaci dynamiczne. Bohaterowie poboczni narysowani są zwięźle i plastycznie. Jak uważa Władysław Słodkowski „bogactwo charakterystyki bohaterów powieści osiąga Żeromski poprzez nasycenie poszczególnych zdarzeń, dialogów czy monologów elementami humoru i komizmu, przez ich dramatyzm i liryzm” (Słodkowski W., „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Studium monograficzne, Wrocław 1966, s. 66).

Wartość powieści dodatkowo wzmacnia warstwa językowa i stylistyczna. W powieści Żeromskiego dominuje mowa potoczna. Występują także elementy gwary oraz języka środowiskowego (młodzież gimnazjalna). Dodatkowo wiele jest obcych zapożyczeń, głównie, co zrozumiałe, z języka rosyjskiego. Autor zastosował w utworze indywidualizację językową i stylistyczną, co nadaje poszczególnym postaciom niepowtarzalność i czyni je autentycznymi.
Na uwagę zasługują malarskie opisy przyrody i krajobrazów, które „nie są nigdy tylko dodatkiem, elementem dekoracyjnym, atrybutem konwencjonalnym, narzuconym pisarzowi przez poetykę gatunku, który obok narracji przewiduje opisy, lecz integralnym, organicznym składnikiem opowiadania, najściślej z perypetiami bohaterów związanym i stanowiącym najintymniejszą niemal cząstkę ich świadomości” (Hutnikiewicz A., Wstęp, w: Stefan Żeromski, Syzyfowe prace, Wrocław-Warszawa 1984, s. LVIII). O artyzmie „Syzyfowych prac” świadczą równa i harmonijna kompozycja, barwność i liryzm opisów, kontrastowość i symbolika, a także bogactwo i obrazowość języka i stylu.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie