2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / „Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Syzyfowe prace”, to powieść o dorastaniu , o niepokojach światopoglądowych młodości, o rodzeniu się buntu narodowego i świadomości społecznej w młodym pokoleniu, ukazanych na realistycznym tle życia szkoły w zaborze rosyjskim. Dorastania nie można zawęzić jedynie do naturalnego wzrostu człowieka, ale odnieść także należy do dorastania do polskości. W utworze garstka młodzieży musiała stanąć naprzeciw całego systemu represji i działań rusyfikacyjnych zaborcy i określić swój stosunek do spraw narodowych. Wielu z nich uległo, ich charaktery zostały złamana, jednak pozostała część sprostała próbie, nie pozwoliła sobą manipulować i zachowała narodową tożsamość.


Dorastanie możemy obserwować przede wszystkim na przykładzie głównego bohatera. Marcin Borowicz to szlachecki syn, wywodzący się z patriotycznej rodziny. Od najmłodszych lat na jego kształtowanie wpływ miała zrusyfikowana szkoła. Zarówno w Owczarach, jak i w Klerykowie podlegał ciągłej indoktrynacji. Oprócz nauczycieli wpływ na niego mieli także zrusyfikowani koledzy. Nie dziwi więc fakt, że Borowicz „zaprzyjaźnia” się z Zabielskim, uczęszcza na rosyjskie przedstawienia, czyta teksty szkalujące Polskę, tchórzy podczas wystąpienia Waleckeigo na lekcji historii. Na jego postawę wpływa ogólny marazm i przychylne nastawienie pedagogów nagradzających lojalność. Oddalony od domu, nie ma skąd czerpać prawdziwej wiedzy o Polsce i polskiej tradycji. O zmianie postawy Borowicza przesądzi dopiero lekcja języka polskiego i wysłuchanie „Reduty Ordona”. Odtąd zaangażuje się on po stronie patriotów.

Inną drogę dorastania przechodzi Andrzej Radek. Urodził się jako syn fornala, tylko dzięki zaangażowaniu nauczyciela Antoniego Paluszkiewicza podejmuje naukę i trafia dzięki wytrwałości do klerykowskiego gimnazjum. Mimo że jest wyśmiewany stara się sprostać nauce i zarobieniu na swe utrzymanie (jako korepetytor). Na stancji u Płoniewiczów odkrywa zapomniane książki ukazujące prawdziwe dzieje Polski. Gdy powstaje koło młodzieży patriotycznej Radek użycza jego członkom zakazanych oficjalnie lektur.
Wspomniane przykłady, a także opis świadomości innych młodych bohaterów powieści oddają obraz polskiej młodzieży z II połowy XIX wieku. Jest ona zagubiona, poszukuje własnych dróg, często popełnia błędy i ulega wszechobecnej rusyfikacji. Jednak silne jednostki, takie jak Zygier potrafią przeciwstawić się duchowemu zniewoleniu i wybrać inną drogę rozwoju – patriotyczną. Dzięki zawieranym przyjaźniom, zaufaniu i wspólnemu kształceniu młodzież dojrzewa do polskości.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie