Jesteś w: Makbet

W oparciu o lekturę „Makbeta” przedstaw skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Już w pierwszym akcie dramatu Williama Szekspira „Makbet” pojawia się sytuacja, gdy kilka wypowiedzianych słów wywołuje w umyśle głównego bohatera prawdziwy zamęt.

1 CZAROWNICA
Witaj, Makbecie, witaj thanie Glamis!
2 CZAROWNICA
Witaj, Makbecie, witaj thanie Cawdor!
3 CZAROWNICA
Witaj, Makbecie, przyszły witaj królu!


Kiedy Makbet dowiaduje się, że właśnie został tanem Kawdoru, zaczyna te słowa dokładnie rozważać.
MAKBET
(…)
Nadprzyrodzone trzech istot podszepty
Złe być nie mogą, nie mogą być dobre.
Jeśli złe, czemu prawdą zaczynają
I pomyślności dają mi zadatek?
(...)

Wszystko co dzieje się później jest efektem przepowiedni czarownic wyrażonej tylko przy pomocy języka.Również Lady Makbet zna potęgę słowa i postanawia skorzystać z niej, by przekonać męża do wybrania najkrótszej drogi prowadzącej na tron Szkocji.
(…)
Spiesz się, przybywaj! abym mego ducha
W twe uszy wlała, moich słów potęgą
Zdołała wszystkie zażegnać zawady,
Które od złotej dzielą cię obręczy (...)

W chwili, gdy Makbet przybywa do zamku i wchodzi do jej komnaty, Lady Makbet natychmiast zaczyna przemawiać do niego słowami, które mają podsycić jego ambicje.
Wielki Glamis,
Szlachetny Cawdor! A większy od obu
Przez pozdrowienie trzecie, niespełnione!
List twój mnie uniósł za teraźniejszości
Ciemne granice i w chwili obecnej
Już czuję przyszłość.

Używa też metody perswazji, by skłonić wahającego się Makbeta do morderstwa.
(…)
Czyliż się lękasz w twoim być uczynku
I rezolucji, czym jesteś w twej żądzy?
Chcesz mieć, co krasą zdaje ci się życia,
A razem w własnym uznaniu być tchórzem,
Za „chciałbym” w pogoń wysłać „lecz nie śmiem”
Jak kot w przysłowiu.
Ostatnie zdanie nawiązuje do przysłowia o kocie, który chciałby zjeść rybę ale boi się zamoczyć.

Elokwencja Lady Makbet i siła użytych przez nią argumentów odnoszą oczekiwany skutek.
MAKBET
Postanowiłem. Do strasznego czynu
Przywołam wszystkie duszy mej potęgi.
Idźmy pozorem pięknym zwodzić gości,
Serc kłamstwo ukryć w twarzy kłamliwości!

Na koniec dramatu proste słowa wyjaśnienia odzierają Makbeta ze wszelkich złudzeń.
MACDUFF
A więc rozpaczaj o twoim zaklęciu!
Niechaj ci anioł, któremu aż dotąd
Służyłeś, powie, że Macduff przed czasem
Ze swojej matki wydarty był łona.
* Tłumaczenie „Makbeta” Leon Ulrich  Dowiedz się więcej