Jesteś w: Makbet

William Szekspir – notatka szkolna

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Urodził się w 1564 roku w Anglii, w Stradford – upon – Avon. Jego nazwisko było różnie zapisywane, np. Shakespeare, ponieważ w czasach elżbietańskich zasady pisowni nie były jeszcze dokładnie ustalone. Był synem rękawicznika i lokalnego polityka. Jego matka, Mary Arden pochodziła z zamożnej rodziny. Było to małżeństwo zawarte w rodzinie / rodzice byli kuzynostwem /. William był trzecim z ośmiorga ich dzieci.

Uczył się w szkole w Stradford u dobrych nauczycieli – po studiach na Oxfordzie. Naukę przerwał, gdy jego ojciec znalazł się w kłopotach finansowych z powodu nielegalnego handlu wełną. Zaczął wtedy pracować w domach magnackich jako guwerner lub sekretarz. Występował też jako aktor w dworskich przedstawieniach.


Mając 18 lat ożenił się. Jego żona była starsza od niego o 8 lat i spodziewała się dziecka. Miał z nią później jeszcze bliźnięta, z których jedno zmarło. Śmierć dziecka zainspirowała dramatopisarza do napisania „Hamleta”.

Po 1585 roku czyli po przyjściu na świat bliźniąt przez 7 lat losy Szekspira są niejasne. Na ten temat istnieją najróżniejsze przypuszczenia. Najprawdopodobniej jednak dołączył on do grupy teatralnej w Londynie.Pierwsza drukowana wzmianka o Szekspirze pojawia się w 1592 roku. Był on już wtedy członkiem Trupy Lorda Szambelana. W 1598 roku pierwszy raz wystąpił w przedstawieniu. Wtedy też pojawiać się zaczęło jego nazwisko jako autora sztuk. Oprócz tego, podobno zajmował się sprawami finansowymi Trupy Lorda Szambelana i grywał drobne role w przedstawieniach. Był współwłaścicielem Globe Theatre. Działał też w Blackfriars Theatre – bardziej elitarnym.

Należał do doskonałych organizatorów. Potrafił pozyskać dla teatru zamożnych mecenasów. Zamieszkał w Londynie pozostawiając żonę w Stratford. Stał się zamożnym człowiekiem. Miał dom w Londynie i posiadłość w Stratford / New Palace /. Wystarał się o nadanie herbu swojemu ojcu. Zmarł w 1613 roku w wieku 52 lat.

Jego twórczość jest bardzo bogata. Oprócz utworów dramatycznych ma w swoim dorobku „Sonety” / 154 utwory / oraz inne wiersze. Dla komedii, tragedii i kronik czerpał motywy z dawniejszej literatury, co było wówczas dobrze widziane.

Najbardziej znane sztuki Szekspira to:
Tragedie – Romeo i Julia, Hamlet, Otello, Makbet, Król Lear.
Komedie – Sen nocy letniej, Poskromienie złośnicy, Wesołe kumoszki z Windsoru, Burza, Wiele hałasu o nic,Kupiec Wenecki, Dwaj panowie z Werony,Miarka za miarkę,Komedia omyłek.
Kroniki.  Dowiedz się więcej