Jesteś w: Makbet

Geneza „Makbeta” – okoliczności powstania utworu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Treść dramatu Williama Szekspira „Makbet” jest oparta na prawdziwych zdarzeniach. W 1040 roku pierwszy historyczny król Szkocji został zamordowany przez swojego generała Makbeta. Siedemnaście lat później Makbet zginął z rąk Malkolma, który zastąpił jego miejsce. Panował on na tronie Szkocji jako Malkolm III.


Oprócz Makbeta i Malkolma jest w dramacie jeszcze jedna postać historyczna – król Anglii Edward. Panował on w Anglii w latach 1004 – 1066. Współcześni mu uważali go za świętego.
Dla Szekspira inspiracją do napisania tego dramatu stała się prawdopodobnie zmiana dynastii na tronie angielskim. Po śmierci Elżbiety, co miało miejsce w 1603 roku, na tron angielski wstąpił Jakub I ze szkockiej dynastii Stuartów, uważający się za potomka Banka. W dramacie Szekspira Banko zostaje jednym z bohaterów tragedii. Zgodnie z przepowiednią czarownic ma być on protoplastą długo panującego na tronie Anglii rodu Stiuartów .


Szekspir najprawdopodobniej napisał „Makbeta” po 1603 roku, gdy Jakub I już panował. Z pewnością miał to być ukłon w stronę króla. Sztuka po raz pierwszy wystawiona została w 1606 roku w obecności Jakuba I i jego szwagra, króla Danii – Chrystiana. Postać Banka nakreślona została w niej jako przykład szlachetnego wodza. Innym elementem dramatu, który dla przyjemności króla dramatopisarz umieścił w swojej tragedii są czarownice. Jakuba I interesowały zjawiska nadprzyrodzone i nawet napisał dzieło na temat czarownic.

Fakty historyczne zaczerpnięte zostały przez Szekspira z Kronik Anglii, Szkocji i Irlandii spisanych przez Raphaela Holinsheda. Dla swoich potrzeb autor dramatu kilka faktów zmienił. Niektórzy badacze literatury utrzymują, że tragedia „Makbet” została napisana specjalnie dla króla Jakuba I.  Dowiedz się więcej