2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Biblia – bibliografia

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Bardski Krzysztof , „W kręgu symboli biblijnych”, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010, ISBN: 978-83-61533-66-5.
2. „Biblia i jej kultura : Jezus i Nowy Testament”, pod red. Michela Quesnela i Philippe Grusona, tł. Jolanta Domańska-Gruszka, Anna Loba, Patrycja Tomczak, Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2008, ISBN: 978-83-7031-611-2.
3. „Biblia i jej kultura : Stary Testament”, pod red. Michela Quesnela i Philippe Grusona, tł. Jolanta Domańska-Gruszka, Anna Loba, Patrycja Tomczak, Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2008, ISBN: 978-83-7031-610-5
4. „Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”, Pallottinum, Poznań 2000, ISBN: 83-7014-357-1.
5. „Encyklopedia Biblii: źródła, historia, tradycja”, red. nauk. John Drane, z ang. przeł. Marcin Stopa, Świat Książki, 2000, ISBN 83-7129-675-4.


6. Filipiak Marian, „Człowiek współczesny a Stary Testament”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1983, ISBN: 83-00-00303-7.
7. Hanelt Tadeusz, „Antologia postaci biblijnych : Stary Testament”, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ISBN: 978-83-7516-113-7.
8. Harrington Wilfrid J., „Klucz do Biblii”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, ISBN: 83-311-0277-8.
9. Jelonek Tomasz, „Biblia w kulturze świata”, Salwator, Kraków 2007, ISBN: 978-83-60703-20-5.
10. Jelonek Tomasz, „Wprowadzenie do Nowego Testamentu”, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7580-000-5.

11. Lpple Alfred, „Od egzegezy do katechezy: Stary Testament” Pax, Warszawa 1985, ISBN 83-211-0619-6.
12. Lpple Alfred, „Od Księgi Rodzaju do Ewangelii. Wprowadzenie do lektury Pisma Świętego”, tł. Juliusz Zychowicz, Znak, Kraków 1983, ISBN: 83-7006-032-3.
13. Lohfink, Gerhard, „Rozumieć Biblię : wprowadzenie do krytyki form literackich”, przeł. [z niem.] Bogusław Widła, Pax, Warszawa 1987, ISBN: 83-211-0848-2.
14. Świderkówna Anna, „Prawie wszystko o Biblii”, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2002, ISBN: 83-86018-92-5.
15. Świderkówna Anna, „Rozmowy o Biblii”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, ISBN: 83-01-11474-6.
16. Wilczycka Danuta, Biblia. Stary Testament, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2005, ISBN 83-86581-31-X.
17. Wilczycka Danuta, Biblia. Nowy Testament, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2005, ISBN 83-86581-36-0.
18. Ziółkowski Zenon, „Najtrudniejsze stronice Biblii”, Pax, Warszawa 1989, ISBN: 83-211-1017-7.
19. Zubek Marta, „Księga nad księgami : o Biblii inaczej”, Rubikon, Kraków 2003, ISBN: 83-88725-59-9.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie