2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Przypowieść o synu marnotrawnym

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Przypowieść o synu marnotrawnym” odnajdziemy w ewangelii św. Łukasza (Łk 15, 1-32). Apostoł przytacza słowa Jezusa o mężczyźnie, który miał dwóch synów. Młodszy zażądał od ojca podziału majątku i oddania mu jego części, co ojciec uczynił. Dziedzic wyruszył w dalekie strony, gdzie roztrwonił majątek prowadząc rozwiązłe życie. Z głodu zajął się wypasem świń i jadł to, co one jadły. Wspomniał, że u jego ojca słudzy mieli pod dostatkiem chleba. Postanowił, że pójdzie do ojca i wyzna mu, że zgrzeszył przeciw niebu i przeciw niemu i zatrudni się u niego jako najemnik.


Ojciec z radością przyjął powracającego syna. Kazał ubrać go w nowe szaty i zorganizował na jego cześć przyjęcie. Drugi syn, który pozostał przy ojcu i ciężko pracował zdziwił się z hucznego przyjęcia, ponieważ sam nigdy za swe trudy nic nie otrzymał. Ojciec rzekł mu, że do niego należy wszystko co ma, zaś jego młodszy brat: „był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się”. Te słowa ojca świadczą o jego wielkiej miłości do syna, tęsknocie za nim, a także o darze wybaczania, nawet za największe przewinienia. Mimo że jego młodszy syn sprzeniewierzył się mu, postąpił wbrew jego woli, a potem prowadząc hulaszczy tryb życia stracił cały odziedziczony majątek, dostąpił wybaczenia. Nie spotkały go wyrzuty czy kara, został przyjęty z otwartymi ramionami.
Ukryty sens przypowieści karze w osobie ojca widzieć Wszechmogącego Boga, zaś syn marnotrawny symbolizuje każdego grzesznika, który sprzeciwia się boskim nakazom i występuje przeciw nim. Nauka, jaka płynie z tego przykładu pokazuje, że Bóg czeka na każdego grzesznika i nie odtrąca go, a wręcz przeciwnie cieszy się z jego nawrócenia i powrotu do domu bożego. Intrygować może postawa starszego syna, który symbolizuje wiernych bogu i żyjących zgodnie z jego prawem ludzi. Czasem może ich złościć, że Bóg nagradza powracających do niego wyznawców, zaś oni pozostają w cieniu. Jezus przekonuje, że każdy wierzący powinien cieszyć się z nawrócenia grzeszników. Podkreśla wagę „metanoi”, czyli nawrócenia, przemiany duchowej, przyjęcia jakiegoś systemu wartości i zasad. Przykład ten pokazuje, że zawsze jest szansa na zejście ze złej drogi i dzięki wolnej woli na wybór dobra.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie