2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Przypowieść o miłosiernym samarytaninie” przytacza w swej ewangelii św. Łukasz (Łk 10, 30-37). Jezus odpowiada na pytanie, kto jest jego bliźnim. Wspomina o pewnym człowieku, który podczas podróży z Jerozolimy do Jerycha został napadnięty przez przestępców, którzy okradli go i pozostawili „na wpół umarłego”. Obojętnie przeszedł obok niego kapłan i Lewita. Ulitował się dopiero nad rannym człowiekiem Samarytanin. Opatrzył jego rany, zawiózł do najbliższej gospody i opiekował się nim. Zapłacił także właścicielowi za dalszą opiekę i obiecał, że jeśli koszty przekroczą daną sumę – zwróci koszty pobytu rannego. Według Jezusa powinno w życiu naśladować się właśnie Samarytanina.

Na tym przykładzie Chrystus w praktyce pokazuje jak należy rozumieć i realizować miłość bliźniego. Szczególny wydźwięk historii daje fakt, że Samarytanie byli zajadłymi wrogami Żydów i trudno się było spodziewać z ich strony pomocy. Jednak bohater przykładu, nie bacząc na względy narodowe pomaga będącemu w potrzebie człowiekowi. Nie pomaga mu ani kapłan, ani Lewita (przedstawiciel jednej z grup kapłańskich w starożytnym judaizmie, według Biblii wywodzącej się z pokolenia Lewiego, syna Jakuba). Jezus pokazuje, że żadne względy nie powinny dzielić ludzi, a podstawowym nakazem jest miłość do każdego człowieka. Stanowi to o jego człowieczeństwie.


Mówca na zasadzie kontrastu postaw pokazuje w przejrzysty sposób, jak powinni postępować jego wyznawcy. W końcowej części zadaje pytanie o to, kto z trzech przechodniów postąpił słusznie. To oczywiście Samarytanin, dlatego Mesjasz mówi: „Idź i czyń podobnie”.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie