2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Pieśń nad Pieśniami – opracowanie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Pieśń nad pieśniami” jest jednym z najpiękniejszych poematów miłosnych. Posiada zmysłowy język poezji miłosnej. Ów poemat liryczny o charakterze miłosnym oparty jest na dialogu dwojga kochanków, którzy nie mogą bez siebie żyć. Oblubieniec i Oblubienica rozmawiają ze sobą językiem zakochanych, pełnym namiętnych wyznań, zmysłowych obrazów oraz wzajemnych zachwytów. Oblubienica z zachwytem opisuje Oblubieńca. Mówi o nim „Król”, jest dla niej „miły i uroczy”. Dla niej jego miłość jest „przedniejsza od wina”. Jest on dla niej doskonały, idealizuje go na osobę, które dorównuje bogom. Kreuje go na źródło niezrównanej miłości. Natomiast Oblubieniec określa ją jako piękną. Podkreśla jej urodę mówiąc, iż ma „oczy ja gołębice” określa ją jako „lilię pośród cierni”. Widzimy tutaj miłość najpiękniejszą, bo odwzajemnioną. Kochankowie nie potrafią żyć bez siebie, są dla siebie największym darem jaki mógł ich spotkać. W sile ich uczuć tkwi wielka tajemnica a ich miłość jest błogosławieństwem.

Mimo iż w „Pieśni nad Pieśniami” nie ma mowy o Bogu, jest ona owocem dojrzałej myśli teologicznej o oblubieńczym stosunku Boga do narodu wybranego, o nawróceniu i powrocie narodu-oblubienicy po wielu niewiernościach do łaski. Rozszerzająca interpretacja tekstu nawiązuje do więzi łączącej Chrystusa z Kościołem. Do alegorycznego traktowania tekstu uprawia symbolika głównych postaci – idealnego Oblubieńca i dojrzewającej Oblubienicy. Autorstwo pieśni nie zostało ustalone, zaś datuje się ją na połowę IV wieku p.n.e.


„Pieśń nad Pieśniami” stanowi liryczny dialog między dwojgiem kochanków, którzy to oddalają się od siebie, to znów zbliżają. W tekście dostrzeżemy wiele miłosnych wyznań, zmysłowych słów, zachwytów i flirtu. Alegoryczne odczytanie utworu ukazuje stosunek Boga do Kościoła, który przyrównany zostaje do erotycznego związku kobiety i mężczyzny. Ich relacje są czyste, inaczej nie mogłyby Stać się symbolem wzajemnej miłości Kościoła i Chrystusa.

W „Pieśni nad Pieśniami” głównym motywem jest tęsknota za wspólnym przebywaniem, wyrażana głównie w słowach Oblubienicy. Opisuje ona także zalety ukochanego – zwinność, urodę, dbałość o stada. Oblubieniec także pochlebnie wypowiada się o wybrance. Nazywa ją przyjaciółką swego serca, księżniczką, gołąbką.
W utworze możemy odnaleźć wiele pieszczotliwych określeń, porównań, przenośni i epitetów. Porównania są zarówno symetryczne (por. PnP 2, 2; PnP 2, 3), jak i rozbudowane PnP 4, 1-5). Dosłowne odczytanie tekstu przywodzi na myśl erotyczną pieśń weselną. Szczególnie epitety odnoszące się do urody i ciała. Tekst przenika zmysłowość. Obok zmysłu wzroku odnajdziemy fragmenty oddające odczucia zapachowe i słuchowe, a słowa takie jak wino, mleko, miód użyte w porównaniach przywodzą na myśl uczucia smakowe.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie