2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Biblia – wprowadzenie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Biblia jest jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem w dziejach naszej kultury, którego wpływ i rozmaite echa odnajdujemy na każdym kroku w sztuce, literaturze, sposobie myślenia, a nawet w nawykach językowych.” Nie sposób nie zgodzić się z opinią Anny Świderkówny. Tekst, który powstawał powoli, na przestrzeni wielu wieków (prawdopodobnie od X/IX w. przed Chrystusem do końca I w. po Chrystusie), jest zbiorem różnych form i gatunków literackich aż w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Jest to więc zbiór pism powstałych na przestrzeni wielu wieków będący skarbnicą wiedzy o świecie dotyczącą dziejów przed narodzeniem Chrystusa od stworzenia świata, zawierającą historię i nauki Boga-Człowieka, aż po zapisy dotyczące działalności Apostołów.

Warto podkreślić, iż żadne inne dzieło nie miało tak szerokiego kręgu odbiorców, nie było tak wiele razy powielane a jednocześnie nie wzbudzało tylu kontrowersji. Dla wielu ludzi jest księgą obcą, niewnoszącą nic nowego w ich codzienne życie. Trudno jest bowiem odnaleźć odpowiednią ścieżkę interpretacyjną w dziele, które powstało tak dawno temu w świecie zupełnie niepodobnym do naszego.


Trzeba również pamiętać, iż Biblia nie jest zbiorem jednolitych gatunkowo pism. Jak powiedział kiedyś wybitny egzegeta, Gerhard Lohfink, Pismo Święte stanowią „teksty pochodzące z różnych stuleci i od różnych autorów, przede wszystkim zaś należące do najróżniejszych gatunków. Są tam cztery Ewangelie, są listy i zbiory listów, są księgi prorockie i pisma apokaliptyczne, pisma dydaktyczne i księgi mądrościowe, jest cały śpiewnik, mianowicie zbiór 150 psalmów, i są w końcu tzw. księgi historyczne. Tak przedstawiałyby się w głównych zarysach gatunki ksiąg biblijnych.”  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie