2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Ofiara Abrahama – opracowanie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

O historii Abrahama i jego ofiary dowiadujemy się z „Księgi Rodzaju” (22, 1-18). Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł mu: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę”. Abraham nie sprzeciwił się. Następnego dnia wraz z synem i dwoma sługami wyruszył we wskazanym kierunku. Gdy dotarł na miejsce wraz z Izaakiem wszedł na wzgórze i wybudował ołtarz. Na pytania syna o ofiarę, zapewnił, że Bóg sam ją sobie upatrzy. Kiedy sięgał po nóż przemówił do niego Anioł Pański: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Za ofiarę posłużył baran, który nieopodal zaplątał się w zaroślach.


Anioł przemówił ponownie: „Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Opowieść o Abrahamie mówi o bezgranicznym posłuszeństwie i oddaniu człowieka Bogu. Abraham gotów jest poświęcić to, co ma w życiu najcenniejszego – swojego jedynego syna. Ufał w boską mądrość i opatrzność, dlatego nie zawahał się przed wypełnieniem woli Stwórcy. Bóg w tym fragmencie wydaje się bytem okrutnym, który za nic ma sobie uczucia człowieka. Jednak ostatecznie Bóg okazuje się miłosierny – oszczędza Izaaka, a Abrahamowi za jego pokorę obiecuje liczne potomstwo i przyszłe szczęście jego ludu.
Historię tę możemy odczytywać jako nakaz bezwzględnego posłuszeństwa wobec Najwyższego nawet, jeśli nie zgadzamy się z jego wolą, nie umiemy jej zaakceptować. Tylko bezgraniczne oddanie i zawierzenie stwórcy może przynieść człowiekowi szczęście. Abraham, podobnie jak Hiob jest symbolem pokory i właściwego postępowania w obliczu boskich nakazów. Bóg wystawia człowieka na próbę zsyłając nań nieszczęścia, choroby i cierpienia. Przyjęcie ich z pokorą i ufnością zasługują na wielką nagrodę obiecaną przez Pana.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie