Jesteś w: Ludzie bezdomni

„Ludzie bezdomni” – bibliografia

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Borowy W., „O Żeromskim. Rozprawy i szkice”, Warszawa 1964.
2. Dobrowolska D., „Wstęp”, [w:] Żeromski Stefan, „Ludzie bezdomni”, Warszawa 1995.
3. Hutnikiewicz A., „Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego”, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1.
4. Hutnikiewicz A., „Stefan Żeromski”, Warszawa 1991.
5. Hutnikiewicz A., „Żeromski i naturalizm”, Toruń 1956.

6. Jakubowski J., „Ludzie bezdomni”, [w:] „Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny”, t. 1, Warszawa 1984.
7. Jakubowski J., „Stefan Żeromski”, Warszawa 1974.
8. Jakubowski J., „Żeromski Stefan”, [w:] „Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny”, t. 2, warszaw 1984.
9. Kasztelowicz S., Eile S., „Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości”, Kraków 1976.
10. Kubicka-Czekaj B., „Jeszcze w sprawie Joasi z „Ludzi bezdomnych””, Komunikaty Naukowe Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Oddział w Częstochowie, Częstochowa 1966.

11. Maciąg, W., „Żeromski – opowieść o wierności”, Katowice 1964.
12. Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1966.
13. Pękała B., „Żeromskiego świat i Polska”, Międzyrzecze, 2003.
14. Polańczyk D., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, w: „Biblioteczka opracowań”, Lublin 2006, zeszyt nr 5.
15. Popławska A., „Ludzie bezdomni”. Wydanie z opracowaniem, Kraków 2006.

16. Radziukinas H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Lublin 1946.
17. Stefanowska Z., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść o filantropii, w: Stefan Żeromski, pod. red. Ewy Korzeniewskiej, Lublin 1951.
18. Walc J., „Quo vadis, Judime?”, [w:] „Stefan Żeromski. O twórczości literackiej”, pod red. Eugenii Łoch, Lublin 1994.
19. Ziółkowska G., „Etos chrześcijański w „Ludziach bezdomnych”, [w:] „Glosariusz od Młodej Polski do współczesności”, Ossolineum 1991.

20. „Żeromski i Reymont”, red. nauk. Jan Detko, Warszawa 1978.
21. „Żeromski na ekranie”, red. nauk. Jan Pacławski, Kielce 1997.
22. „Żeromski w dzisiejszej szkole”, red. nauk. Maria Knothe, Warszawa 1964.  Dowiedz się więcej